“It didn’t take long before Kristoffersen mesmerized the audience with her outgoing, narrative and enchanting interpretations”

“Det tok ikke lang tid før Kristoffersen bergtok publikum med sin utadvendte, fortellende og fortryllende tolkninger”

“Excellent interaction between pianist and singer.”

“Fortreffelig samspill mellom klaver og sanger.”

“Kristoffersen has an almost childlike effortless expression […] still she is able to portray all the nuances the repertoire demands, joy and seriousness, sorrow and sincerity, in an excellent and entertaining manner.”

“Kristoffersen har et nesten barnlig uanstrengt uttrykk […] hun klarer likevel å gjengi alle nyansene i følelsesregisteret som repertoaret krever, alt mellom glede og alvor, sorg og inderlighet, på en fortreffelig og underholdende måte. “